براز بوش ها:

  • نوع جنس: گالوانیزه
  • سایز: PG 13.5 – PG 16 – PG 21 – PG 29
  • کاربرد : اتصال دهنده لوله به تقسیم

محصولات این دسته بندی: