گلند شمشی:

  • نوع جنس: گالوانیزه
  • سایز: PG 11 – PG 13.5 – PG 16 – PG 21 – PG 29 – PG 36 – PG 48
  • کاربرد : اتصال کابل و جعبه تقسیم

محصولات این دسته بندی: